kataloogi-foto-150

Ettevõtet ja toodangut tutvustava brošüüri saab alla laadida siit: Viking Window AS brošüür (3,8 MB pdf)

Täismahus tootekataloogi on võimalik allalaadida järgnevalt viitelt: Viking Window AS-i Kataloog

PDF ~40MB - alla laadimine võtab aega; kui kasutate mobiilset andmesideteenust võivad rakenduda tasud tulenevalt andmemahu kasutamisest.

Tuletame meelde, et:

Tootekataloogis toodud toodete kirjeldused, toodetes kasutatud materjalid, toodete tehnilised parameetrid (omadused), konstruktsioonilahendused, visuaalne väljanägemine, kujutamine jms. on toodud seisuga 12.09.2014.

Viking Window AS jätab endale õiguse teha etteteatamiseta muudatusi kodulehel toodud toodete konstruktsiooni, tehniliste parameetrite (omaduste), materjalide, visuaalse väljanägemise jms. osas. Toodete täpsed tehnilised parameetrid, konstruktsioonilahendused, materjalid, visuaalne väljanägemine jms. lepitakse igakordselt kokku toote müügilepingus ja selle lisades.